FREE SHIPPING in EU on all FLIP pre-orders until the end of the year!

Varovanje zasebnosti

Sipras trgovina d.o.o., Kolovec 9, 1235 Radomlje (v nadaljevanju: podjetje) ščiti vašo zasebnost in vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem, in jih obravnava kot zaupne. Z njimi ravna pošteno in zakonito, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov).

V kolikor bi želeli prenehati prejemati kakršna koli sporočila podjetja in torej izbrisati svoje podatke iz baze podjetja, lahko to storite s klikom na povezavo »ODJAVA« na koncu katerega koli sporočila podjetja, lahko pa tudi pišete na elektronski naslov [email protected] in zahtevate odjavo.

Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljalec osebnih podatkov, ki jih podjetje zbira, obdeluje in hrani, je Sipras trgovina d.o.o., Kolovec 9, 1235 Radomlje. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju je Irena Razinger ([email protected]).

Nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov

Podjetje zbira, obdeluje in hrani osebne podatke na podlagi pogodbe, privolitve oziroma soglasja, zakona in/ali upravičenega interesa, da lahko izvrši pogodbene obveznosti (poslovna komunikacija, ki se nanaša na strankin nakup ali prijavo na prejemanje novic in promocijskih vsebin), vključno z obveščanjem, neposrednim trženjem in oglaševanjem, segmentiranjem za po meri ukrojene koristne vsebine na spletnem mestu, prek e-sporočil in v oglasih na družabnem spletu, ter izvajanjem aktivnostih v računovodske namene.

Nihče v bazo podjetja ni dodan brez njegove izrecne pisne privolitve, prostovoljne prijave prek spletnega obrazca ali na pogodbeni podlagi.

Podjetje uporablja osebne podatke za pošiljanje brezplačnih vsebin in ponujanje plačljivih storitev in produktov prek naslednjih kanalov: elektronska pošta, pošta, telefon.

Spletno mesto flipcampingbox.com (in vse z njim povezane samostojne strani) pomaga prilagoditi spletno izkušnjo z uporabo piškotkov. Piškotek je besedilna datoteka, ki jo na trdi disk postavi strežnik spletnega mesta. S piškotki ni mogoče zaganjati programov ali dostavljati virusov v računalnik. Piškotki so enolično dodeljeni posamezniku, bere pa jih lahko le spletni strežnik v domeni, ki je izdala piškotek za tega posameznika. Njihova uporaba je na spletnem mestu namenjena zlasti izboljšavi vsebin in ponudbe na podlagi analize obiska in priljubljenosti posameznih strani. Če želite, lahko piškotke na svojem računalniku kadar koli onemogočite. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletnega mesta onemogočene.

Osebni podatki, ki so predmet varstva zasebnosti

Za potrebe poslovanja in spletnega mesta flipcampingbox.com podjetje zbira osebne podatke, kot so e-naslov, ime, priimek, domači ali službeni naslov, telefonska številka in podatke o podjetju (zlasti za izdajanje predračunov in računov), zaradi deljenja koristnih brezplačnih informacij, opravljenih transakcij ali obveščanja.

Podatki, ki jih sami prostovoljno razkrijete za objavo na spletnem mestu – na primer v svojih komentarjih k prispevkom ali v svojem mnenju – niso predmet varstva zasebnosti.

Podjetje ne zbira podatkov od oseb, mlajših od 18 let, če mu je znano, da so mladoletne, in sicer dokler posredovanja podatkov ne odobri njihov zakoniti zastopnik. Ta lahko kadar koli zahteva vpogled v podatke, ki jih je mladoletnik posredoval podjetju, in zahteva, da se odstranijo iz baze podjetja.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja uresničevanje pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, največ pa v enem mesecu od prejema zahtevka na e-naslov [email protected].

Te pravice so:
– Pravica do dostopa do podatkov (na posameznikovo zahtevo podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov v obdelavi oziroma hrambi)
– Pravica do popravka (netočnih podatkov ter dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov)
– Pravica do izbrisa (t. i. pravica do pozabe)
– Pravica do omejitve obdelave
– Pravica do prenosljivosti podatkov (za posredovanje drugemu upravljalcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki)
– Pravica do ugovora (na primer obdelavi podatkov za namene trženja in profiliranja; če trženje temelji na dani privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede z njenim preklicem).
– Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov (pri podjetju, pri Informacijskem pooblaščencu)

Rok hrambe

Vsi podatki, povezani z obračuni in plačili, vključno s kontaktnimi podatki in računi, se hranijo še 10 let od popolnega plačila storitev.

Če se podatki obdelujejo in hranijo na podlagi privolitve oziroma soglasja, se hranijo do preklica le-te(ga). V primeru pogodbene podlage se hranijo do izteka pogodbe.

Varstvo zasebnosti in razkritje podatkov

Podjetje vaše osebne podatke brez opozorila razkrije le, če to zahteva zakonodaja ali v dobronamernem prepričanju, da je to potrebno za: (a) delovanje v skladu z zakonodajo ali pravnimi postopki; (b) ščitenje in varovanje pravic ali lastnine spletnega mesta in podjetja, ter za (c) delovanje v nujnih okoliščinah za varovanje osebne varnosti uporabnikov spletnega mesta ali javnosti.

Podjetje ne prodaja in ne daje v najem ali zakup seznamov svojih potencialnih strank oziroma strank drugim podjetjem, razen s tistimi, ki so na pogodbeni ravni vključeni v poslovni proces, denimo v plačilo, v pošiljanje e-pošte ali navadne pošte, v pomoč pri administraciji, v skrb za stranke, v urejanje dostave, v prodajo in trženje, ipd. Vsem tem drugim osebam oziroma podjetjem je prepovedano uporabljati te osebne podatke v kateri koli drug namen, ki ni zagotavljanje storitev podjetju. Vaše osebne podatke so zavezani uporabljati enako skrbno kot podjetje.

Veljavnost izjave o varstvu zasebnosti, vprašanja in reševanje sporov

Izjava o varstvu zasebnosti začne veljati 1. maja 2019.

Podjetje lahko občasno posodobi to izjavo o varstvu zasebnosti, zato vas poziva, da jo redno pregledujete in ste tako vselej na tekočem, kako so zaščiteni vaši podatki. Datum zadnje posodobitve je naveden na koncu Izjave o varstvu zasebnosti.

Če imate kakršno koli vprašanje glede varstva zasebnosti in varovanja zaupnosti vaših podatkov, pišite na elektronski naslov [email protected]. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Izjava o varstvu zasebnosti je podvržena zakonodaji Republike Slovenije.

Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Če je kateri koli del te izjave o varstvu zasebnosti določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se šteje, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek izjave o varstvu zasebnosti pa ostane v veljavi.

Datum zadnje posodobitve: 19.5.2019

Kazalo